GARANTIES EN BELEID VAN RETOURZENDING OF HERROEPING:

 

·        De klant heeft veertien kalenderdagen (14 dagen) om het herroepingsrecht uit te oefenen. U kunt het volgende formulier invullen en naar info@seymonautica..com sturen per e-mail of op een andere manier die wettelijk is toegestaan die de ontvangst van de communicatie garandeert. In reactie op deze communicatie zal SEYMONAUTICA de klant een retournummer verstrekken dat bij het product moet worden gevoegd.

 

Herroepingsformulier

 

Om de bestelling te retourneren, is het essentieel om aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1e. De herroeping dient te geschieden binnen een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de levering.

2e. Het product moet in optimale staat verkeren en geen tekenen van gebruik vertonen, afgezien van de loutere verificatie van de goede staat en werking ervan. U moet de originele verpakking behouden zonder deze te beschadigen, als de verpakking beschadigd is, kan het goed worden afgeschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product zo te verpakken dat noch het product, noch de originele verpakking kan worden beschadigd tijdens het transport terug naar het SEYMONAUTICA-magazijn.

3e. Het product moet vergezeld gaan van al zijn accessoires en aanvullingen en het door SEYMONAUTICA toegekende retour- of incidentnummer moet zichtbaar zijn op de buitenverpakking.

 

· De terugbetaling van het bedrag zal geschieden via dezelfde betalingswijze als door de klant binnen een maximum termijn van 14 dagen.

· Bij een defect product binnen de eerste 14 dagen wordt de reparatie en vervanging aangepast aan de volgende regel: Ze zijn gratis voor de consument en gebruiker. Deze fooi omvat de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt om het gebrek aan overeenstemming van de producten met het contract te corrigeren, zoals de kosten in verband met arbeid en materialen, na 14 dagen en de retourzending valt binnen de garantieperiode totdat onze faciliteiten onder de verantwoordelijkheid vallen van de klant

Verzending van het product naar SEYMONAUTICA:

· We informeren klanten dat de kosten voor het ophalen en afleveren in ons magazijn in geval van herroeping voor rekening van de klant zijn.

 

De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden:

 

· Om hygiënische redenen; Wetsuits, wetsuits, duiksnorkels, ademautomaten, duikmaskers of elk ander verzegeld artikel dat om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt is voor retournering en waarvan de verzegeling is verbroken.

· Boeken en elektronische cartografie ontzegeld of gepersonaliseerd voor de klant, gesneden artikelen (touwen, slangen, ketting, enz.), uitdrukkelijk op de door de klant gevraagde lengte gesneden en dus gepersonaliseerd. Om veiligheidsredenen vloeistoffen, verf, batterijen of niet-afgedichte gassen, Radio Beacons (opgenomen met de MMSI van de klant en dus gepersonaliseerd), of elk gepersonaliseerd product voor de klant.

· Motoren, boten en opblaasboten die op naam van de Koper zijn geregistreerd en dus gepersonaliseerd voor de klant.

· Opblaasboten of kajaks die in het water of buiten de loutere verificatie van de goede staat en werking ervan zijn gebruikt.

· Om veiligheidsredenen, vuurwerk of andere soorten raketten, vuurpijlen of rook. Deze artikelen kunnen alleen persoonlijk in onze winkel worden gekocht en niet online.

De gevraagde goederen volgens de specificaties van de consument en gebruiker of duidelijk gepersonaliseerd. Deze artikelen worden op verzoek gedifferentieerd met het onderscheidend.

group_work Cookie toestemming