Αυτοί οι γενικοί συμβατικοί όροι ισχύουν για όλες τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπό μας www.seymonautica.com (εφεξής SEYMO)

 

Η SEYMO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την εμπορική προσφορά του ιστότοπου (τροποποιήσεις προϊόντων, τιμές, προσφορές και άλλους εμπορικούς όρους και όρους παροχής υπηρεσιών) ανά πάσα στιγμή, αν και οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα ισχύουν για συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί.

Η SEYMO χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές και ενημερωμένες και χωρίς τυπογραφικά λάθη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστεί τέτοιου είδους σφάλμα, ανά πάσα στιγμή εκτός ελέγχου της SEYMO, θα διορθώνεται άμεσα. Εάν υπάρχει τυπογραφικό λάθος σε κάποια από τις τιμές που εμφανίζονται και ένας πελάτης έχει λάβει απόφαση αγοράς βάσει του εν λόγω σφάλματος, η SEYMO θα ειδοποιήσει τον πελάτη για το εν λόγω σφάλμα και ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά του χωρίς κόστος από την πλευρά του .

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου www.seymonautica.com θα μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δείχνουν προσωρινές πληροφορίες σχετικά με τη φύση ορισμένων προϊόντων. Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά του χωρίς κόστος από μέρους του.

Η SEYMO δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τις δηλώσεις και τις εκφράσεις που περιλαμβάνονται στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από το www.seymonautica.com. Η εν λόγω ευθύνη βαρύνει ανά πάσα στιγμή τους κατασκευαστές ή τους διανομείς των εν λόγω προϊόντων. Ο πελάτης κατανοεί ότι η SEYMO είναι ένας απλός ενδιάμεσος μεταξύ αυτού και του εν λόγω κατασκευαστή ή διανομέα.

Η υποβολή παραγγελίας στη SEYMO συνεπάγεται την αποδοχή από τον πελάτη των νομικών όρων που περιγράφονται εδώ και δηλώνει ότι έχει την απαραίτητη νομική ικανότητα να συνάψει σύμβαση για τις υπηρεσίες που προσφέρει η SEYMO.

Καμία διάταξη ή τροποποίηση που γίνεται από τον πελάτη δεν μπορεί να διαφέρει από αυτές που ορίζονται εδώ, εάν δεν έχει προηγουμένως ρητώς γίνει γραπτή αποδοχή από τη SEYMO.

Ομοίως, η SEYMO δεν φέρει ευθύνη για συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στη SEYMO και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να ελέγχονται από τη SEYMO.

Παραγγελίες και τιμές

Οι παραγγελίες θα περιλαμβάνουν τις τιμές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία. Οι τιμές που θα τιμολογηθούν στον Πελάτη θα είναι αυτές που καθορίζονται στην τιμή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο κατά την αγορά.

Οι προσφορές για είδη ή υπηρεσίες που γίνονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη για προϊόντα που δεν εμφανίζονται στην τιμή web της SEYMO θα χρεώνονται στην τιμή που ορίζει η SEYMO πριν από την προσφορά του πελάτη. Η εμπορική πρόταση και οι όροι τόσο αποστολής, επιστροφής, πληρωμής κ.λπ. Θα είναι συγκεκριμένα για κάθε περίπτωση.

Οι τιμές που εμφανίζονται στο SEYMO περιλαμβάνουν ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά, εγκατάσταση κ.λπ.

Η SEYMO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των ειδών σύμφωνα με τους όρους της αγοράς κατά την ημερομηνία της προμήθειας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα σήματα που παραδίδονται για λογαριασμό προϊόντων κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέφονται στον πελάτη σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη ή μη παραλαβής της παραγγελίας στις εγκαταστάσεις μας σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Η SEYMO δύναται να πραγματοποιεί τμηματικές αποστολές των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί, χωρίς να επιβάλλει επιπλέον έξοδα αποστολής σε τμηματικές παραδόσεις στον πελάτη. Μόνο τμηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται από τη SEYMO θα απαλλάσσονται από πρόσθετα έξοδα στο κόστος μεταφοράς.

μέθοδοι πληρωμής

ΕΜΒΙΒΑΣΗ

Μπορείτε να πληρώσετε για τις αγορές σας μέσω μεταφοράς ή τραπεζικής κατάθεσης υπέρ της SEYMO σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

LA CAIXA
BANKIA

Για να επιταχύνετε τη διαδικασία μην ξεχάσετε να βάλετε τον αριθμό παραγγελίας στις παρατηρήσεις.

Εάν η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, μπορεί να ακυρωθεί από τη SEYMO.

ΠΛΗΡΩΜΗ PAYPAL

Σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, η SEYMO μπορεί να εφαρμόσει προσαύξηση 3,5% με ελάχιστο ποσό 1,95 € για τη συνολική αγορά, ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας. Η παραγγελία θα σταλεί υπόψη του κατόχου της πληρωμής και στη διεύθυνση αποστολής που παρέχεται από το Paypal.
Πολιτική απορρήτου

Με αυτό το έγγραφο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. Εάν ενδιαφέρεστε πραγματικά για τον προορισμό των δεδομένων σας, σας συνιστούμε να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να τα διαβάσετε.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στη SEYMO συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μας κάνετε μέσω των φορμών επικοινωνίας και σχολίων και να σας στείλουμε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας.

Θα διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποθηκευμένες εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι εξής:

Εκτέλεση της συνδρομητικής σύμβασης για αποστολή πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας.

Λήψη της συγκατάθεσής σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που μας κάνετε μέσω των φορμών επικοινωνίας και σχολίων.

Να θυμάστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά εάν δεν το κάνετε, η SEYMO δεν θα μπορεί να σας στείλει πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας.

Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με καλύτερη ποιότητα και να συμμορφωνόμαστε με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε ενδέχεται να κοινοποιηθούν:

https://contabo.com/data_privacy.html, με φορολογική διεύθυνση στη διεύθυνση

Aschauer Straße 32a 81549 München, υπεύθυνος για την παροχή της φιλοξενίας και του τομέα για αυτόν τον ιστότοπο.

Η SEYMO είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του CMS PRESTASHOP, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτού του ιστότοπου και υπόκειται στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield.

Η Google LLC, υπεύθυνη για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων σε αυτόν τον ιστότοπο και υπόκειται στη συμφωνία Ασπίδας απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το γεγονός ότι μας δώσατε τα δεδομένα σας και μας δώσατε τη συγκατάθεση να τα αντιμετωπίσουμε, δεν σας υποδουλώνει σε εμάς. Υπάρχει μια σειρά δικαιωμάτων που μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, τα οποία είναι:

Δικαιώματα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης ή διαγραφής.

Δικαίωμα αίτησης περιορισμού της θεραπείας.

Δικαίωμα αντίρρησης στη θεραπεία.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 8 Μαρτίου 2018.

 

μπισκότα

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση του συστήματος. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο περιήγησης στον ιστότοπό μας.

Για τον ίδιο λόγο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του καταστήματός μας χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie που είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Συγκεκριμένα, μας επιτρέπουν:

Κάντε μια εκτίμηση για τους αριθμούς και χρησιμοποιήστε μοτίβα.

Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και προσαρμόστε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τα ατομικά σας ενδιαφέροντα.

Επιταχύνετε τις αναζητήσεις σας.

Σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέψετε στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να απορρίπτετε τα cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν τη διαμόρφωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου ή ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτουν τα cookies, το σύστημά μας θα παράγει cookies όταν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας.

EXTENDED COOKIES

Ευχαριστώ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σου

group_work Cookie consent