SEYMO Εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης, για την καλή λειτουργία της συσκευής της οποίας τα στοιχεία αναγνώρισης περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης είναι οι εξής:

•Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς

• Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 2 ετών, το κόστος των ανταλλακτικών και η εργασία θα είναι εντελώς δωρεάν για τον χρήστη.

 • Η αποστολή θα καταβληθεί από τον χρήστη στο επίσημο συνεργείο σέρβις, όταν πραγματοποιηθεί η επισκευή, εάν είναι δυνατόν, το κόστος επιστροφής της στον χρήστη θα βαρύνει τον εν λόγω χρήστη.

• Για να κάνετε χρήση του δικαιώματος εγγύησης που αναγνωρίζεται στο παρόν, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση της συσκευής εντός του πεδίου εφαρμογής για το οποίο προορίζεται. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει την εγκατάσταση. Δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση και, ως εκ τούτου, θα είναι άκυρη σε περιπτώσεις βλαβών που προκαλούνται ως αποτέλεσμα:

• Ανωτέρα βία (ατμοσφαιρικά και γεωλογικά φαινόμενα, υπερτάσεις ισχύος κ.λπ.)

 • Ακατάλληλη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Έλλειψη συντήρησης, εισροή νερού

• Χρήση λειαντικών προϊόντων καθαρισμού που προκαλούν φθορά σε λαμαρίνες, χρώματα και πλαστικά.

 • Τυχαία θραύση εξαρτημάτων.

• Λανθασμένη ή μη συμβατή εγκατάσταση ή/και σύνδεση (τάση, ηλεκτρική σύνδεση

δεν είναι κατάλληλο).

• Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση παραβίασης της πινακίδας χαρακτηριστικών της συσκευής.

• Μια παρέμβαση εγγύησης δεν ανανεώνει την περίοδο εγγύησης του προϊόντος.

 Νομική Εγγύηση: Ο χρήστης ενημερώνεται ότι, εκτός από την εμπορική εγγύηση που αναγνωρίζεται στο παρόν έγγραφο, έχει την προστασία της νόμιμης εγγύησης που θεσπίστηκε με το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2007, της 16ης Νοεμβρίου, σχετικά με την απαίτηση ότι το αγαθό που αποκτήθηκε βρίσκεται σε σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς, έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον πωλητή, σε περίπτωση διαφωνίας, για τις βλάβες που αποκαλύπτονται εντός δύο (2) ετών από την παράδοση, αν και από τον έκτο μήνα ο χρήστης θα έχει το βάρος να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η νόμιμη εγγύηση αναγνωρίζει το δικαίωμα να ζητήσετε τη δωρεάν επισκευή του αγαθού ή την αντικατάστασή του, εκτός εάν μία από αυτές τις επιλογές είναι αδύνατη ή δυσανάλογη. Όταν δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί επισκευή ή αντικατάσταση ή όταν αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς μεγάλες ταλαιπωρίες για τον καταναλωτή, μπορεί να ζητήσει μείωση τιμής ή καταγγελία της σύμβασης. Οι αξιώσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: Seymo μέσω των χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. info@seymonautica.com

group_work Συγκατάθεση cookie